Forskning og ny viden

Øhavsmuseet Faaborg har to faglige arbejdsområder: landskabets dannelse og kulturhistorie samt byhistorie med særligt henblik på byens rets- og afstraffelseshistorie. Begge områder danner også rammen om museets selvvalgte forskning og dækkes som udgangspunkt af flere fagligheder. Forskningen varetages af museets faginspektører inden for historie, arkæologi, etnologi og formidling.
Dertil kan komme forskningsprojekter, som udspringer af det ansvar, Øhavsmuseet Faaborg har i henhold til Museumsloven. Her skal museet bevare og rådgive om kulturhistorie fra de ældste tider til nutiden. En del af museets forskningsprojekter foregår i mere eller mindre formaliserede samarbejder med andre museer og med universiteter i ind- og udland.

Landskabsforskning

Øhavsmuseet Faaborg forsker i landskabets dannelse og kulturhistorie med udgangspunkt i det danske landskab, men med udblik til resten af verden. Museets landskabsforskning tager afsæt i et landskabsbegreb, der sidestiller det fysiske landskab med menneskets iboende forståelse af dets omgivelser. Det giver plads til, at flere forskellige discipliner kan mødes i de projekter, vi initierer og deltager i. Dette forhold afspejles derfor også i de samarbejdspartnere, vi har på området, der omfatter såvel universiteter som museer fra ind- og udland.
Som ramme for landskabsforskningen opererer vi med to fokusområder: søhøjlandet omkring Arreskov Sø og Det Sydfynske Øhav med tilgrænsende kyster og små som store øer. Disse to landskaber repræsenterer de landskabelige hovedkomponenter i museets ansvarsområde samt størstedelen af de kulturlandskabsformer, der forekommer i Danmark og de omkringliggende egne.

 

Publicering

Følg vores forskere på www.academia.edu
Mag.art, museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg
Cand.it, museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen
Cand.mag, museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen
Ph.d., museumsinspektør Poul Baltzer Heide 1 eller 2

Kontakt

Forskningsansvarlig for Øhavsmuseet Faaborg, museumsinspektør Poul Baltzer Heide.

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.