Uddannelser unge/vuc

På kanten

Undervisningsforløbet fokuserer på udviklingen af ret og straf i Danmark fra middelalderen til i dag. “På kanten” er et tilbud om et længere undervisningsforløb på skolen med udgangspunkt i den digitale kildesamling www.museernepaakanten.dk . Her findes lærervejledningen og materialer til undervisningen i form af artikler og originale kilder som genstande og tekster.

Fag: Historie, samfundsfag
Varighed: 7 moduler, hvoraf et af modulerne kan forgå i Arresten. Der er også mulighed for rundvisning i Arresten uden at følge undervisningsforløbet.
Pris: 500 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Find morderen – et opklaringsspil

I 1945 bliver der begået et mord i Faaborg Arrest. Den myrdede er en skidt knægt, så der er mange der har et motiv, men hvem er den skyldige?

Opdelt i mindre grupper og med en iPad i hånden skal eleverne undersøge gerningsstedet. Den indsatte er samme morgen fundet død i sin celle, og elev-teamet udgør nu den opklaringsenhed, som skal finde den skyldige. Hele historien udspiller sig lige efter afslutningen på 2. verdenskrig. Selve kriminalsagen er fiktion, men alt er fremstillet så autentisk som muligt, så eleverne får en fornemmelse af de historiske rammer. Rundt omkring i Arresten kan de finder spor og beviser i form af genstande eller vidner. Alt foregår ved hjælp af de små filmklip på iPad’en. Vidnerne skal udspørges flere gange, og de vil reagere forskelligt i forhold til, hvilket spor man har fundet. Sagen afsluttes foran dommeren i retssalen. Bliver der fældet dom?

Eleverne vil opleve og erfare historien i autentiske rammer. Med “Find Morderen” får de en anden form for indlevelse i de stærke følelser, der udspandt sig i modstandsbevægelsen. Både før og efter besøget i Arresten vil der derfor være basis for at diskutere samarbejdspolitikken og hvilke grupper, der var for og imod.

Fag: historie, dansk, samfundsfag
Varighed: 1½ time
Pris: 800 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Bag tremmer på egen hånd

Udover vores undervisningstilbud er skoleklasser altid velkomne til at gå rundt i Arresten på egen hånd. Entréen er gratis for klassen og 1 lærer. Ekstra lærere koster 80 kr. pr. person. I skal bare melde jeres ankomst et par dage i forvejen til Øhavsmuseet.

Besøg celler, fangegård og retssal – eller opklar ”Mordet i Arresten”, der er et digitalt spil beregnet for 7. klasse og opefter. I grupper på 4-5 elever arbejder de sammen om opklaring af mordet på en iPad, der kan lejes for 40 kr.

I Arrestens udstilling er teksterne skrevet i et let tilgængeligt sprog og fortæller om både fortidens og nutidens fængselsvæsen. Her er plads til gode snakke om forskellen på ret og straf gennem tiden, og besøget er velegnet til en samtale om, hvordan det er at have et familiemedlem i fængsel.

Hvis I underviser i ret og straf, kan vi anbefale Kriminalforsorgens hjemmeside kriminalforsorgen.dk, der under temaet ”For familier” viser små film om varetægtsfængsling og besøg. Der findes også undervisningsmateriale på kenddinret.dk og på forbrydelseogstraf.dk, som er målrettet de ældste elever. Her får I et godt grundlag for både museumsbesøg og efterbearbejdning.

Kontakt

Forespørgsel eller dato for jeres besøg sendes til booking@ohavsmuseet.dk