FAABORG BYHISTORISKE ARKIV

 

Hvis man vil vide noget om Faaborgs historie og de mennesker, der har boet og levet her, så er Faaborg Byhistoriske Arkiv et godt sted at søge oplysninger. Arkivet blev grundlagt i 1937 af provisor Hans Brandt, og da der ikke fandtes andre arkiver af den art i Danmark, måtte Brandt måtte starte helt fra bunden. Takket være Brandts indtrængende opfordring til borgerne om ikke at smide væk, men i stedet aflevere til opbevaring, fik byarkivet snart en anselig størrelse.

Samlingerne består af papirer fra private, foreninger og virksomheder, af erindringer og dagbøger samt fotos, lyd- og filmoptagelser. Inden for arkivlovens rammer stilles samlingerne til rådighed for bl. a. studier i lokalhistorie, ejendomshistorie og for slægtsforskere.

Alle, der har interesse i byens historie, er velkomne til at besøge Faaborg Byhistoriske Arkiv og med hjælp fra arkivets medarbejdere selv studere det materiale, vi ligger inde med.

 

TAK FOT STØTTEN

I efteråret 2023 bad arkivet om opbakning fra lokalbefolkningen. Ønsket var at sikre midler, så en helt unik billedsamling kunne sikres for eftertiden. Opbakningen var overvældende. Arkivet kom derfor i mål med indsamlingen og arbejder nu på udgivelsen af bogen “Faaborg i farver”. Læs mere her.

 

EN TUR I ARKIVET

På Faaborg Byhistoriske Arkiv er der offentlig adgang, og det er gratis at bruge vores samling. Vi har dog brugerbetaling på kopiering og scanning af materiale.

Vi arbejder løbende med at scanne og fotografere vores billedsamling. Ønsker du scanning af et fotografi eller fotooptagelse af en genstand, kan det ske ved bestilling og mod betaling af et beløb, som dækker den arbejdstid, der gå til at finde, scanne eller fotografere. Hvis billedet skal bruges til udgivelse, kræves en særlig licens.

 

PRISER

Kopiering 3 kr.
Billede, allerede publiceret på arkiv.dk, til privat brug 25 kr.
Scanning af fotografier/negativer til privat brug 50 kr.
Nyoptagelse af museumsgenstande til privat brug 500 kr.
Licens til kommercielt brug (udgivelse i bøger, tidsskrifter o.l.) 500 kr.

 

FRIVILLIG PÅ ARKIVET

Faaborg Byhistoriske Arkiv indsamler og opbevare skriftligt materiale som billeder, film, lydbånd o.l. om borgere, bygninger og begivenheder for Faaborg Købstad.

Til at ordne og registrere det indsamlede materiale har vi brug for hjælp fra frivillige. Det kræver ingen særlige forudsætninger at arbejde med lokalhistorie, men det er en fordel, hvis man kan bruge en computer. Som frivillig er man også med til at hjælpe brugere af arkivets materialer, og der er mulighed for at deltage i formidlingsprojekter og arkivfaglige kurser.

 

ÅBNINGSTIDER

Torvet 19, 5600 Faaborg

Onsdage kl. 14.00 – 16.00 (lukket juli/august)
Torsdage kl. 14.00 – 16.00 (lukket juli/august)

 
Vi holder lukket i skolernes vinterferie (uge 7), påskeferie og efterårsferie (uge 42), omkring helligdage og mellem jul og nytår.

Før dit besøg på arkivet er du velkommen til at sende os en mail om, hvad du søger. Så kan vi bedre hjælpe med at lede.

Kontakt

Byhistoriskarkiv@ohavsmuseet.dk.
Tlf.nr. 20 75 29 39.