Detektor og Danefæ

Oldsager, Detektor og Danefæ

Danmarks jord er rig på oldsager. Her har boet mennesker i årtusinder, og næsten alle steder kan man finde sporene af fortidens mennesker.

Som privatperson er det spændende at gå på opdagelse ude i landskabet og lede efter sådanne genstande. I Danmark er det ikke forbudt at opsamle oldsager, heller ikke ved brug af metaldetektor.

Men oldsagerne kan være meget vigtige vidnesbyrd om fortiden, og det er derfor lige så vigtigt, at de kommer ind til lokalmuseet. Her kan arkæologerne tolke og bedømme oldsagerne, og om de virkelig er værdifulde levn fra forhistorien. Ordet værdifuldt skal her forstås som ‘indeholdende vigtige oplysninger’. Det er langt fra kun guld og sølv, der er værdifuldt for arkæologien.

Hvis de fundne oldsager er af særlig kulturhistorisk værdi, vil museet indlemme dem i samlingen, således at de kan blive bevaret til eftertiden og måske udstillet til glæde for andre.

 

Hvad er Danefæ?

Danefæ er en særlig kategori af oldsager, der er beskyttede af loven. Danefæ skal ALTID afleveres til museet. Det er ulovligt at beholde sådanne fund.

I første omgang behandles Danefæ af lokalmuseerne, som herefter sender effekterne videre til Danefæbedømmelse på Nationalmuseet. Nationalmuseet ejer som udgangspunkt alt Danefæ, og det er Nationalmuseet alene, der har myndigheden på dette punkt.

Efter endt sagsbehandling beholder Nationalmuseet eventuelt Danefæ.

Hverken Øhavsmuseet eller Nationalmuseet vurderer oldsager i forhold til værdi i kroner og ører og køber ikke oldsager.

 

Hvad kræver det at gå med detektor?

Du skal først og fremmest gøre dig klart, at man som detektorfører påtager sig et meget stort ansvar. I det øjeblik du fjerner fund fra fundstedet, ødelægger du også en masse information og risikerer at skade genstanden. Derfor er det meget vigtigt, at du ved, hvad du gør, og er omhyggelig med dokumentation. Dokumentation er primært oplysninger om, præcist hvor den enkelte genstand er fundet. Derfor anbefaler museet på det kraftigste, at man bruger GPS til at bestemme fundstedet. Alle fund bør pakkes individuelt i plastikposer – med fundkoordinater og fundsted skrevet på en fundseddel. Du bør derfor først anskaffe fundposer og fundsedler.

Det næste, du skal være klar over, er, at der findes en række nedskrevne og uskrevne regler. Museet kan hjælpe med at gøre opmærksom på love og regler, men kan ikke rådgive i forhold til de uskrevne regler. Det er en sag mellem privatpersoner, og det kan vi som offentlig myndighed ikke blande os i. Vi anbefaler at tage kontakt til andre detektorførere eller foreningen Harja for at blive klogere på de uskrevne regler.

Informationer om at være detektorfører og om arkæologi er heldigvis let tilgængelig på internettet. Se “Nyttige Links” på denne side.

Husk endelig også, at du skal have tilladelse fra ejeren af den jord, du går på, før du begynder at undersøge den.

 

Må man bruge metaldetektor overalt?

Nej.

Du må under ingen omstændigheder gå på fredede fortidsminder, og du må kun gå de steder, hvor du har fået lov af ejeren. Det gælder også offentlige arealer som skove, strande og grønne områder.

 

Hvordan afleverer jeg fund?

Fund fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan afleveres på Øhavsmuseet eller på en af foreningen Harjas afleveringsaftener. Hvis fundene ønskes afleveret på Øhavsmuseet, kontaktes museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen (ngl@ohavsmuseet.dk). Fund kan ikke afleveres på museet uden foregående aftale.

Hvordan bruger man en detektor? GPS?

De fleste museumsfolk ved meget om fundene og meget lidt om den praktiske og tekniske brug af detektorer. Derfor anbefaler vi at tage kontakt til erfarne detektorførere, der har meget mere viden om emnet. Kontakt eventuelt Harja, der løbende afholder introduktionskursus for begyndere. Se “Nyttige Links” på denne side.

Kontakt

Museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen, ansvarlig for detektorfund og Danefæ i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nyttige links

Harja: Fyns amatørarkæologiske forening.

Harjas håndbøger: Exceptionelt nyttige (gratis!) håndbøger om oldsager

Nationalmuseet: Hvad kan være Danefæ?

Odense Bys Museer: Stort udvalg af nyttige guides til amatørarkæologer

Museumslovens paragraf 9: Det juridiske grundlag for Danefæ håndteringen

DIME: Nyttigt digitalt værktøj til fundregistrering

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.