Indskolingen

Hvad er en arrest?

Kom med ind bag murene og gå på opdagelse i fangecellerne, fangegården og Arrestforvarerens soveværelse. Med låste døre og tremmer for vinduerne ligner arresthuset et fængsel, men hvad er forskellen? Findes arresthuse også i dag, eller var det kun i ’gamle dage’? Kan man se på nogen, om de er forbrydere?

Fælles mål: Fokus på kommunikation gennem at lytte og stille spørgsmål. Vi arbejder med kronologi og forandringer i magtanvendelsen. Eleverne får konkrete eksempler på, hvordan arresthuse og forbrydelser har ændret sig over tid.
Klassetrin: 2.-3. klasse
Fag: Dansk, historie (3. klasse)
Varighed: 1 time
Pris: 600 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Find tyven!

Kom med ind bag murene, og oplev både Arresten og retssalen. Hvad var et arresthus i ’gamle dage’, og hvad er det i dag? Vi besøger fangecellerne, fangegården og Arrestforvarerens soveværelse og får en snak om livet i en arrest undervejs.

Eleverne får et ark med portrætter af forbrydere fra ‘gamle dage’. Parvis skal de nu på jagt efter den enkelte tyvs fingeraftryk, hvor de vil finde en genstand, som har med forbrydelsen at gøre. Vi mødes til sidst i retssalen og snakker om forbryderne. Hvad har de har gjort? Kom børn også i fængsel? Hvorfor hedder det: ”på vand og brød”?

Fælles mål: Fokus på kommunikation gennem skiftevis at lytte og stille spørgsmål. Vi arbejder med kronologi og forandringer i magtanvendelsen. Eleverne får konkrete eksempler på, hvordan arresthuse og forbrydelser har ændret sig i tidens løb.
Klassetrin: 2.-3. klasse
Fag: Dansk, historie (3. klasse)
Varighed: 1½ time
Pris: 800 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Bag tremmer på egen hånd

Udover vores undervisningstilbud er skoleklasser altid velkomne til at gå rundt i Arresten på egen hånd. Entréen er gratis for klassen og 1 lærer. Ekstra lærere koster 80 kr. pr. person. I skal bare melde jeres ankomst et par dage i forvejen til Øhavsmuseet.

Besøg celler, fangegård og retssal – eller opklar ”Mordet i Arresten”, der er et digitalt spil beregnet for 7. klasse og opefter. I grupper på 4-5 elever arbejder de sammen om opklaring af mordet på en iPad, der kan lejes for 20 kr.

I Arrestens udstilling er teksterne skrevet i et let tilgængeligt sprog og fortæller om både fortidens og nutidens fængselsvæsen. Her er plads til gode snakke om forskellen på ret og straf gennem tiden, og besøget er velegnet til en samtale om, hvordan det er at have et familiemedlem i fængsel.

Hvis I underviser i ret og straf, kan vi anbefale Kriminalforsorgens hjemmeside kriminalforsorgen.dk, der under temaet ”For familier” viser små film om varetægtsfængsling og besøg. Der findes også undervisningsmateriale på kenddinret.dk og på forbrydelseogstraf.dk, som er målrettet de ældste elever. Her får I et godt grundlag for både museumsbesøg og efterbearbejdning.

Kontakt

Forespørgsel eller dato for jeres besøg sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.