Bygherrerapporter

BYGHERRERAPPORT OG BERETNING

 

Efter enhver bygherrebetalt udgravning udarbejder Øhavsmuseeet enten en bygherrerapport eller en beretning. Begge har til formål at dokumentere vores efterbearbejdning af den arkæologiske viden, der er fremkommet i forbindelse med udgravningen.

En beretning er en gennemarbejdet rapport, som også sendes til Slots- og Kulturstyrelsen, hvorimod en bygherrerapport er en mere populærvidenskabelig formidling af udgravningens resultater.

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.