Mellemtrinnet

Bag tremmer – på egen hånd

Udover vores undervisningstilbud er skoleklasser altid velkomne til at gå rundt i Arresten på egen hånd. Entréen er gratis. I skal bare melde jeres ankomst et par dage i forvejen til Øhavsmuseet.

Besøg celler, fangegård og retssal – eller opklar ”Mordet i Arresten”, der er et digitalt spil beregnet for 7. klasse og opefter. I grupper på 4-5 elever arbejder de sammen om opklaring af mordet på en iPad, der kan lejes for 20 kr.

I Arrestens udstilling er teksterne skrevet i et let tilgængeligt sprog og fortæller om både fortidens og nutidens fængselsvæsen. Her er plads til gode snakke om forskellen på ret og straf gennem tiden, og besøget er velegnet til en samtale om, hvordan det er at have et familiemedlem i fængsel.

Hvis I underviser i ret og straf, kan vi anbefale Kriminalforsorgens hjemmeside kriminalforsorgen.dk, der under temaet ”For familier” viser små film om varetægtsfængsling og besøg. Der findes også undervisningsmateriale på kenddinret.dk og på forbrydelseogstraf.dk, som er målrettet de ældste elever. Her får I et godt grundlag for både museumsbesøg og efterbearbejdning.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Savn & Brand

Kulturarv skal ses, høres og røres – og det kan man i Arresten. “Savn & brand” er baseret på en virkelig forbrydelse, og her får eleverne en oplevelse af, hvor levende historien bliver, når kilder, fotos og genstande kombineres med en historisk bygning som arresthuset. Eleverne får brug for både hoved og hænder, når de skal trænge ind bag den alvorlige forbrydelse.

Besøget aktiverer eleverne på to måder. Først får de en rundvisning i arresten og byretten, og bagefter opdeles de i mindre grupper, når de skal opleve udstillingen om selve forbrydelsen. De får udleveret kildesamlinger, som de kan arbejde videre med på skolen. Gruppernes kildesamlinger er forskellige, så klassen samlet kan give en detaljeret historisk fortælling om Janus, om familien der mistede gården og om Arresten og straffemetoder. Til sidst kan klassen afgive deres dom i sagen.

Fælles Mål: Eleverne arbejder med historiske scenarier og fortællinger. Gennem udstillingen ”Savn & brand” og fordybelse i kildematerialet får eleverne eksempler på, hvordan museet bruger den historiske fortælling professionelt. Med den baggrundsviden bliver de klædt på til at skabe deres egen historiske storytelling.
Klassetrin: 4.-6. klasse
Fag: Historie, dansk
Varighed: 2,5 timer (1 lektions efterbearbejdning på skolen anbefales)
Pris: 850 kr. inkl. undervisningsmateriale, 1 klassesæt

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.