Mellemtrinnet

Bag tremmer – på egen hånd

Udover vores undervisningstilbud er skoleklasser altid velkomne til at gå rundt i Arresten på egen hånd. Entréen er gratis for klassen og 1 lærer. Ekstra lærere koster 80 kr. pr. person. I skal bare melde jeres ankomst et par dage i forvejen til Øhavsmuseet.

Besøg celler, fangegård og retssal – eller opklar ”Mordet i Arresten”, der er et digitalt spil beregnet for 6. klasse og opefter. I grupper på 4-5 elever arbejder de sammen om opklaring af mordet på en iPad, der kan lejes for 40 kr.

I Arrestens udstilling er teksterne skrevet i et let tilgængeligt sprog og fortæller om både fortidens og nutidens fængselsvæsen. Her er plads til gode snakke om forskellen på ret og straf gennem tiden, og besøget er velegnet til en samtale om, hvordan det er at have et familiemedlem i fængsel.

Hvis I underviser i ret og straf, kan vi anbefale Kriminalforsorgens hjemmeside kriminalforsorgen.dk, der under temaet ”For familier” viser små film om varetægtsfængsling og besøg. Der findes også undervisningsmateriale på kenddinret.dk og på forbrydelseogstraf.dk, som er målrettet de ældste elever. Her får I et godt grundlag for både museumsbesøg og efterbearbejdning.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Savn & Brand

Kulturarv skal ses, høres og røres – og det kan man i Arresten. “Savn & brand” er baseret på en virkelig forbrydelse, og her får eleverne en oplevelse af, hvor levende historien bliver, når kilder, fotos og genstande kombineres med en historisk bygning som arresthuset. Eleverne får brug for både hoved og hænder, når de skal trænge ind bag den alvorlige forbrydelse.

Besøget aktiverer eleverne på to måder. Først får de en rundvisning i arresten og byretten, og bagefter opdeles de i mindre grupper, når de skal opleve udstillingen om selve forbrydelsen. De får udleveret kildesamlinger, som de kan arbejde videre med på skolen. Gruppernes kildesamlinger er forskellige, så klassen samlet kan give en detaljeret historisk fortælling om Janus, om familien der mistede gården og om Arresten og straffemetoder. Til sidst kan klassen afgive deres dom i sagen.

Fælles Mål: Eleverne arbejder med historiske scenarier og fortællinger. Gennem udstillingen ”Savn & brand” og fordybelse i kildematerialet får eleverne eksempler på, hvordan museet bruger den historiske fortælling professionelt. Med den baggrundsviden bliver de klædt på til at skabe deres egen historiske storytelling.
Klassetrin: 4.-6. klasse
Fag: Historie, dansk
Varighed: 2,5 timer (1 lektions efterbearbejdning på skolen anbefales)
Pris: 850 kr. inkl. undervisningsmateriale, 1 klassesæt

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Find morderen – et opklaringsspil

I 1945 bliver der begået et mord i Faaborg Arrest. Den myrdede er en skidt knægt, så der er mange der har et motiv, men hvem er den skyldige?

Opdelt i mindre grupper og med en iPad i hånden skal eleverne undersøge gerningsstedet. Den indsatte er samme morgen fundet død i sin celle, og elev-teamet udgør nu den opklaringsenhed, som skal finde den skyldige. Hele historien udspiller sig lige efter afslutningen på 2. verdenskrig. Selve kriminalsagen er fiktion, men alt er fremstillet så autentisk som muligt, så eleverne får en fornemmelse af de historiske rammer. Rundt omkring i Arresten kan de finder spor og beviser i form af genstande eller vidner. Alt foregår ved hjælp af de små filmklip på iPad’en. Vidnerne skal udspørges flere gange, og de vil reagere forskelligt i forhold til, hvilket spor man har fundet. Sagen afsluttes foran dommeren i retssalen. Bliver der fældet dom?

Fælles Mål: Eleverne vil opleve og erfare historien i autentiske rammer. Med “Find Morderen” får de en anden form for indlevelse i de stærke følelser, der udspandt sig i modstandsbevægelsen. Både før og efter besøget i Arresten vil der derfor være basis for at diskutere de forskellige holdninger under krigen.

Klassetrin: 6. klasse
Fag: historie og dansk
Varighed: 1½ time
Pris: 800 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Ret og straf – før og nu

Fra den enevældige konges magt – også over straf og retfærdighed – til nutidens danske retssystem, baseret på demokratiske værdier, er der et interessant spænd, som fortæller meget om udviklingen af samfundet. Arrester, som i starten blot bestod af fangehuller, har en lang historie i den danske afstraffelseshistorie. Inden fængslernes tid havde man desuden brug for et sted at opbevare folk, mens man afgjorde deres videre skæbne. Arresthusene har således altid været et grænseland og selv i dag er arresthusene dér, hvor man sidder varetægtsfængslet, mens man afventer sin dom. Derfor er Arresten også et autentisk og velegnet sted, når det gælder læring om udviklingen af den danske retsstat.

Eleverne bliver introduceret til de abstrakte emner gennem konkrete eksempler på forbryderskæbner og ved at gå rundt i den tidligere arrest og byret. De vil opleve cellerne, fangegården og retssalen med eksempler fra fortidens og nutidens arresthuse.

Fælles Mål: Eleverne præsenteres for, hvordan forskellige tider har præget tankerne om ret og straf. Det vil øge deres forståelse af brud og kontinuitet i samfundet. De vil bl.a. forstå betydningen af kanonpunktet om grundloven af 1849 i relation til emnet “Ret og straf”. Eleverne vil desuden få indsigt i, hvordan demokrati og skiftende politiske holdninger påvirker vores retssystem.

Klassetrin: 4.-6. klasse
Fag: Historie
Varighed: 1 time
Pris: 600 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.