Device

DEVICE

 
DEVICE (Deep Village Community-based Exploration) er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Øhavsmuseet, hvor vi arbejder med de middelalderlige landsbyers rumlige dynamik i forlængelse af eksempelvis Den sorte Død. I projektet kombineres en række studier af både kortmateriale og skriftlige kilder med små, målrettede udgravninger. Tilsammen danner disse et billede af landsbyens udvikling. Projektet er modelleret med det engelske projekt CORS som forbillede.

Projektet er gennemført fra Aarhus Universitet i løbet af 2019 og 2020 i form af et projektkursus for arkæologistuderende med landsbyerne Haagerup og Brænde Lydinge som fokusområder. Samlet set har undersøgelserne gjort det muligt at stedfæste Haagerups oprindelige udstrækning omkring passagen af Haagerup Å, ligesom der er blevet kastet lyst over karakteren af den middelalderlige landsbys materielle kultur. Lektor Mette Svart Kristiansen og museumsinspektør Poul Baltzer Heide har ledet projektet fra henholdsvis universitet og museum. De første resultater publiceres i slutningen af 2021.

Kontakt

Forskningsansvarlig for Øhavmuseet er museumsinspektør Poul Baltzer Heide.