Why3d?

Why3d?

 

Projektet Why3D? blev gennemført i et samarbejde mellem Øhavsmuseet ved Nicolai Garhøj Larsen og Århus Universitet (under forskningsprogrammet Materials, Culture and Heritage på afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier) ved Matteo Pilati.

Projektets mål var en udbygning af netværk og deling af opdateret viden om brugen af 3D-teknologier inden for den arkæologiske videnskab. Udbygningen af netværk var nødvendig i forhold til denne specialiserede del af den arkæologiske disciplin, da der ikke tidligere havde eksisteret andet end spredte, uformelle kontakter mellem specialisterne. Der eksisterede heller ikke fora eller institutioner, der kunne fungere som samlingspunkt. Det betød derfor, at forskerne arbejdede med emnet uafhængigt af hinanden. Dette var uholdbart for den enkelte og for faget som helhed, hvorfor det har været ambitionen af skabe de kontakter, som kunne facilitere en altafgørende vidensudveksling og dialog om 3D-teknologien inden for arkæologien.

Projektet har skabt et netværk og nye forbindelser mellem fagfolk, der ikke tidligere har været forbundne – herunder flere internationale kontakter til Norge og Sverige. Slutproduktet omfattede et seminar, der blev afholdt i 2014 på Moesgaard v/ Århus Universitet , samt en peer-reviewed publikation. Publikationen ”Why3D?”, der består af en antologi af artikler fra foredragsholderne på seminaret, blev udgivet i 2016 (Larsen, N.G. & M. Pilati eds: Why 3D? Challenges and solutions with the use of 3D visualizations in archaeology. Proceedings from the seminar “Why3D?” held at Moesgaard Museum the 21st of August 2014. Øhavsmuseets Forlag. Faaborg).

Publikationen er stadig det mest opdaterede og samlede værk om emnet i Danmark.

Kontakt

Øhavmuseets kontaktperson er museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen.