Udvidelse af Øhavsmuseet

Øhavsmuseet udvider på Sydfyn: Ikonisk byggeri med fokus på bæredygtighed og lokal identitet 

Øhavsmuseet løfter nu sløret for, hvordan en udbygning af museet på havnen i Faaborg kommer til at tage sig ud. Med udbygningen ønsker det kulturhistoriske museum at manifestere sig som Danmarks museum for indre og ydre landskaber. Ambitionen er at tiltrække 70.000 gæster årligt samt at være et trækplaster for turister og et samlingssted for lokale.

Et pejlemærke forankret i stedet

Vinderprojektet forbinder på fornem vis den gamle købstads karakteristiske røde tage med havnens mere sammensatte arkitektur. Det udbyggede museum kommer i sit udtryk til at favne hele området fra Svanninge Bakker til de mange øer i Det Sydfynske Øhav. Det bliver særligt tydeligt takket være en platform, hvorfra der er kig til bakker, byen og øhavet. I arkitekturen er også skabt en spændende kontrast mellem lukkede udstillingsrum og store åbne glaspartier, hvor de ydre grønne rammer møder de indre udstillinger. Præcist derved ses museets vision udlevet i hele bygningens udmøntning. Museet får udover flere udstillingskvadratmeter også et lokale til undervisning samt et udendørs miljø, der spiller op af museets tema og områdets natur. Det er arkitektfirmaerne Transform ApS og Pax Architects, der har vundet konkurrencen om at udbygge museet. Begge arkitekthuse har stor erfaring med kulturbyggeri og med at transformere ældre bygninger til nutidens krav uden at gå på kompromis med de visioner, der ligger bag byggeriet. Med på holdet er også Vega Landskab og ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.  

FAKTA

  • Øhavsmuseet åbnede på Faaborg Havn i 2021. Museet har et årligt besøgstal på 50.000 gæster og har allerede været i spil til flere internationale nomineringer. Det er særligt museets fokus på sansemættede udstillinger, der vækker interessen.
  • Første spadestik til udvidelsen forventes i 2025.
  • Første åbningsdag forventes i 2026.
  • Det har været et krav i arkitektkonkurrencen, at udbygningen kan deles i 2 etaper. Den første etape er finansieret og omfatter ca. 600 m2 tilbygning, mens 2.  etape afhænger af yderligere finansiering.
  Museumsdirektør på Øhavsmuseet Peter Thor Andersen sætter ord på valget:

”Vinderforslaget er kendetegnet ved en virkelig høj arkitektonisk værdi, og det lever derudover på fornem vis op til vores bedømmelseskriterier om fokus på bæredygtige tiltag og økonomisk robusthed. Vi får her et funktionelt hus, der kan indeholde skiftende udstillinger og begivenheder, og som jeg synes er ramt ’spot on’ i relation til at skabe et ikonisk hus, der i sig selv vil være et trækplaster uden at det bliver for højtravende. Det giver en rigtig god mavefornemmelse at stå her med et vinderbud, hvor vores ambition med hele museet er i øjenhøjde med de mange besøgende, som vi glæder os vanvittigt til at invitere indenfor.”

   

  Udvælgelsen Vinderen blev fundet via et konkurrenceforløb afviklet i efteråret 2023. Konkurrencem blev gennemført via 2 runder. Før en åben runde, hvor mange bød ind, og siden en 2. runde hvor 3 bud gik videre til den endelige bedømmelse. Dommerbetænkningen kan du se ØMU_Dommerbetænkning. Ingeniørfirmaet Niras har været konkurrencerådgiver for Øhavsmuseet i processen. Udvælgelsen af vinderen er sket i samråd med de 2 fagdommere landskabsarkitekt Marianne Levinsen og arkitekt Jesper Kusk, der begge har stor erfaring fra andre lign. projekter.