Udskolingen

Savn & Brand

Kulturarv skal ses, høres og røres, og det kan man i Arresten i Faaborg. Her kommer alt i spil gennem arbejdet med ”Savn & brand”, der er baseret på en virkelig forbrydelse. Det centrale er at give eleverne en oplevelse af, hvor tæt man kan komme på historien, når skriftlige kilder, fotografier, genstande og historiske bygninger som det gamle arresthus inddrages. Eleverne får brug for både hænder og hoved i arbejdet med forbrydelsen. De vil opleve, hvordan deres arbejde med kildematerialet langsomt folder historien ud.

Eleverne sættes i gang med opgaveløsningen på to måder. Først får klassen en rundvisning i Arresten og byretten, og bagefter oplever de i mindre grupper vores udstilling om selve forbrydelsen. Der udleveres kildemateriale, som de arbejder videre med på skolen. Gruppernes kildesamlinger og fortællinger er forskellige, og det gør klassen i stand til at fortælle en samlet og meget detaljeret historie om Janus, om familien der mistede gården, om livet i Arresten og tidens mulige straffe. Herefter kan klassen selv prøve at afgive dom i sagen.

Fælles mål: I forløbet arbejder eleverne med den grundige kildeanalyse. Gennem udstillingen ”Savn & brand” og den efterfølgende bearbejdning af materialet bag forbrydelsen, får eleverne eksempler på museets professionelle arbejde med kilderne. På den baggrund kan klassen forholde sig kritisk til, hvad museet kan vide og ikke vide. Gennem analysen kan de så finde frem til, hvilken tolkning museet har valgt.
Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: Historie, samfundsfag
Varighed: 2,5 timer (1 lektion efterbearbejdning på skolen anbefales)
Pris: 850 kr. inkl. undervisningsmateriale, 1 klassesæt

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Find morderen – et opklaringsspil

I 1945 bliver der begået et mord i Faaborg Arrest. Den myrdede er en skidt knægt, så der er mange der har et motiv, men hvem er den skyldige?

Opdelt i mindre grupper og med en iPad i hånden skal eleverne undersøge gerningsstedet. Den indsatte er samme morgen fundet død i sin celle, og elev-teamet udgør nu den opklaringsenhed, som skal finde den skyldige. Hele historien udspiller sig lige efter afslutningen på 2. verdenskrig. Selve kriminalsagen er fiktion, men alt er fremstillet så autentisk som muligt, så eleverne får en fornemmelse af de historiske rammer. Rundt omkring i Arresten kan de finder spor og beviser i form af genstande eller vidner. Alt foregår ved hjælp af de små filmklip på iPad’en. Vidnerne skal udspørges flere gange, og de vil reagere forskelligt i forhold til, hvilket spor man har fundet. Sagen afsluttes foran dommeren i retssalen. Bliver der fældet dom?

Fælles Mål: Eleverne vil opleve og erfare historien i autentiske rammer. Med “Find Morderen” får de en anden form for indlevelse i de stærke følelser, der udspandt sig i modstandsbevægelsen. Både før og efter besøget i Arresten vil der derfor være basis for at diskutere samarbejdspolitikken og hvilke grupper, der var for og imod.

Fag: historie, dansk, samfundsfag
Varighed: 1½ time
Pris: 800 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Ret & straf før og nu

Fra den enevældige konges suveræne magt – også over straf og retfærdighed – til nutidens danske retssystem, baseret på demokratiske værdier, er der et interessant spænd, som fortæller meget om udviklingen af samfundet. Arrester, som i starten blot bestod af fangehuller, har en lang historie i den danske afstraffelseshistorie. Inden fængslernes tid havde man desuden brug for et sted at opbevare folk, mens man afgjorde deres videre skæbne. Arresthusene har således altid været et grænseland og selv i dag er arresthusene dér, hvor man sidder varetægtsfængslet, mens man afventer sin dom. Derfor er Arresten også autentisk og velegnet sted, når det gælder læring om udviklingen af den danske retsstat.

Eleverne bliver introduceret til de abstrakte emner gennem konkrete eksempler på forbryderskæbner og ved at gå rundt i den tidligere arrest og byret. De vil opleve cellerne, fangegården og retssalen med eksempler fra fortidens og nutidens arresthuse.

Fælles Mål: Eleverne præsenteres for, hvordan forskellige tider har præget tankerne om ret og straf. Det vil øge deres forståelse af brud og kontinuitet i samfundet. De vil bl.a. forstå betydningen af kanonpunktet om grundloven af 1849 i relation til emnet “Ret og straf”. Eleverne vil desuden få indsigt i, hvordan demokrati og skiftende politiske holdninger påvirker vores retssystem.
Klassetrin: 7.-10. klasse
Fag: Historie, samfundsfag
Varighed: 1 time
Pris: 600 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller dato for jeres besøg sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Døm selv!

Spændet mellem enevældens magt over ret og straf og nutidens demokratiske retssystem er en spændende epoke i Danmark, som samtidig afspejler den generelle samfundsudvikling gennem tiden. De barske fangehuller blev startskuddet på arresthusenes lange historie inden for dansk afstraffelse. Fangehullerne blev udbygget med indespærring af anholdte, der afventede deres dom, og da fængslerne kom til, fortsatte arresthusene med at fungere som varetægtsfængsel inden domsafsigelsen.

Arresten er derfor et oplagt sted at beskæftige sig med udviklingen af den danske retsstat. Hvordan har holdningen til straf været tidligere – og hvad tænker vi om straf i dag? I udstillingen ser eleverne eksempler på fortidens syn på afstraffelse og får afprøvet deres egne holdninger til vores retssystem. Gruppevis gennemgår og dømmer eleverne nutidige sager gennem museets dilemmaspil på iPad. Efterfølgende diskuteres deres domme i plenum.

Fælles Mål: Klassen præsenteres for, hvordan forskellige tider har præget tankerne om ret og straf. De vil få en øget forståelse af brud og kontinuitet i samfundet og kende betydningen af kanonpunktet “Grundloven af 1849” i relation til emnet ret og straf. Eleverne vil kunne diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat. De vil opleve, hvordan systemet bl.a. hviler på kendskabet til, hvordan domstolene dømmer.
Klassetrin: 7.-10. klasse
Fag: Historie, samfundsfag.
Varighed: 1½ time
Pris: 800 kr.

Kontakt

Forespørgsel eller dato for jeres besøg sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Bag tremmer på egen hånd

Udover vores undervisningstilbud er skoleklasser altid velkomne til at gå rundt i Arresten på egen hånd. Entréen er gratis for klassen og 1 lærer. Ekstra lærere koster 80 kr. pr. person. I skal bare melde jeres ankomst et par dage i forvejen til Øhavsmuseet.

Besøg celler, fangegård og retssal – eller opklar ”Mordet i Arresten”, der er et digitalt spil beregnet for 7. klasse og opefter. I grupper på 4-5 elever arbejder de sammen om opklaring af mordet på en iPad, der kan lejes for 40 kr.

I Arrestens udstilling er teksterne skrevet i et let tilgængeligt sprog og fortæller om både fortidens og nutidens fængselsvæsen. Her er plads til gode snakke om forskellen på ret og straf gennem tiden, og besøget er velegnet til en samtale om, hvordan det er at have et familiemedlem i fængsel.

Hvis I underviser i ret og straf, kan vi anbefale Kriminalforsorgens hjemmeside kriminalforsorgen.dk, der under temaet ”For familier” viser små film om varetægtsfængsling og besøg. Der findes også undervisningsmateriale på kenddinret.dk og på forbrydelseogstraf.dk, som er målrettet de ældste elever. Her får I et godt grundlag for både museumsbesøg og efterbearbejdning.

Kontakt

Forespørgsel eller dato for jeres besøg sendes til booking@ohavsmuseet.dk