Bestyrelsen

Bestyrelsen

Øhavsmuseet Faaborg er en selvejende institution med bestyrelsen som øverste myndighed.
Bestyrelsen består af 5 personer med stemmeret, 2 associerede medlemmer samt en personalerepræsentant. Museets leder er sekretær. Faaborg-Midtfyn Kommune udpeger 2 medlemmer, rektor for Syddansk Universitet udpeger 1 medlem, og den samlede bestyrelse udpeger 2 pladser samt de to associerede medlemmer.

 

  • Jakob Holm er formand (udpeget af bestyrelsen)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Merete Mikkelsen (A) er næstformand (udpeget af Faaborg-Midtfyn Kommune)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hillers (B) (udpeget af Faaborg-Midtfyn Kommune)
  • Professor Johannes Nørregaard Frandsen (udpeget af rektor for SDU)
  • Forhenværende museumsinspektør Torben Melander (udpeget af bestyrelsen)
  • Lektor Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet (associeret)
  • Direktør Claus Eskildsen, KAMI stål (associeret)
  • Museumsinspektør Poul Baltzer Heide er medarbejderrepræsentant.