Udskoling

En virkelig fobrydelse

Kulturarv skal ses, høres og røres! Det kan man i Arresten i Faaborg, hvor alt kommer i spil under arbejdet med ”En virkelig forbrydelse”. Det centrale er at give eleverne en oplevelse af, hvor tæt man kan komme på historien ved hjælp af skriftlige kilder, fotografier, genstande og bygninger som det gamle arresthus. Eleverne får brug for både hænder og hoved i denne alvorlige forbrydelse fra virkelighedens verden. De vil opleve, hvordan deres arbejde med kildematerialet langsomt folder historien ud.

Eleverne sættes i gang med opgaveløsningen på to måder. Først får klassen en rundvisning i Arresten og byretten, og bagefter oplever de i mindre grupper vores udstilling om selve forbrydelsen. Der udleveres kildemateriale, som grupperne arbejder videre med på skolen. Gruppernes kildesamlinger og fortællinger er forskellige, og det gør klassen i stand til at fortælle en samlet og meget detaljeret historie om Janus, om familien der mistede gården, om livet i Arresten og tidens mulige straffe. Herefter kan klassen selv prøve at afgive dom i sagen.

Fælles mål: I forløbet arbejder eleverne med den grundige kildeanalyse. Gennem udstillingen ”Savn & brand” og den efterfølgende bearbejdning af materialet bag forbrydelsen, får eleverne eksempler på museets professionelle arbejde med kilderne. På den baggrund kan klassen forholde sig kritisk til, hvad museet kan vide og ikke vide. Gennem analysen kan de så finde frem til, hvilken tolkning museet har valgt.
Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: Historie, samfundsfag
Varighed: 2,5 timer (1 lektion efterbearbejdning på skolen anbefales)
Pris: 850 kr. inkl. undervisningsmateriale, 1 klassesæt

Kontakt

Arresten, museumsinspektør Mette Broch Jacobsen

Ret & straf før og nu

Under opbygning

Kontakt

Arresten, museumsinspektør Mette Broch Jacobsen

Døm selv

Spændet mellem enevældens magt over ret og straf og nutidens demokratiske retssystem er en spændende historisk epoke i Danmark, som samtidig afspejler den generelle samfundsudvikling gennem tiden. De barske fangehuller blev startskuddet på arresthusenes lange historie inden for dansk afstraffelse. Fangehullerne blev udbygget med indespærring af anholdte, der afventede deres dom, og da fængslerne kom til, fortsatte arresthusene med at fungere som varetægtsfængsel inden domsafsigelsen.

Arresten er derfor et oplagt sted at beskæftige sig med udviklingen af den danske retsstat. Hvordan har holdningen til straf været tidligere – og hvad tænker vi om straf i dag? I udstillingen ser eleverne eksempler på fortidens syn på afstraffelse og får afprøvet deres holdninger til vores retssystem. Gruppevis gennemgår og dømmer de nutidige sager gennem museets ’dilemmaspil’ på iPad. Efterfølgende diskuteres deres domme i plenum.

Fælles mål: Eleverne præsenteres for, hvordan forskellige tider har præget tankerne om ret og straf. De vil få en øget forståelse af brud og kontinuitet i samfundet og kende betydningen af kanonpunktet ’Grundloven af 1849’ i relation til emnet ret og straf. Eleverne vil kunne diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat. De vil opleve, hvordan systemet bl.a. hviler på kendskabet til, hvordan de danske domstole dømmer.
Klassetrin: 7.-10.kl.
Fag: Historie, samfundsfag
Varighed: 1½ time
Pris: 800 kr.

Kontakt

Arresten, museumsinspektør Mette Broch Jacobsen

Mordet i Arresten – opklaringsspil

Under opbygning.

Kontakt

Arresten, museumsinspektør Mette Broch Jacobsen

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.