Mellemtrinnet

Bag tremmer – på egen hånd

Udover vores undervisningstilbud er skoleklasser altid velkomne til at gå rundt i Arresten på egen hånd. Entréen er gratis, og I skal bare melde jeres ankomst et par dage i forvejen til Øhavsmuseet.

Besøg celler, fangegård og retssal – eller Arrestens udstilling, som fortæller om både fortid og nutid i vores retssystem. Teksterne er skrevet i et let tilgængeligt sprog, og her er plads til gode snakke om forskellen på dengang og nu. Udstillingen egner sig også til en samtale om, hvordan det er at have et familiemedlem i fængsel.

Hvis I underviser i ret & straf, kan vi anbefale Kriminalforsorgens hjemmeside www.kriminalforsorgen.dk, der under temaet ”For familier” viser små film om varetægtsfængsling og besøg. Der findes undervisningsmateriale på www.kenddinret.dk. Her får I et godt grundlag for både museumsbesøg og efterbearbejdning.

En virkelig forbrydelse

Kulturarv skal ses, høres og røres – og det kan man i Arresten. Vi arbejder med ”En virkelig forbrydelse”, som giver eleverne en oplevelse af, hvor levende historien bliver, når skriftlige kilder, fotografier og genstande kombineres med en historisk bygning som arresthuset. Eleverne får brug for både hoved og hænder, når de skal trænge ind bag den alvorlige forbrydelse.

Besøget aktiverer eleverne på to måder. Først får de en rundvisning i arresten og byretten, og bagefter opdeles de i mindre grupper, når de skal opleve udstillingen om selve forbrydelsen. De får udleveret kildesamlinger, som de i grupper kan arbejde videre med på skolen. Gruppernes kildesamlinger er forskellige, så klassen samlet kan give en detaljeret historisk fortælling om Janus, om familien der mistede gården og om Arresten og straffemetoder. Til sidst kan klassen afgive deres dom i sagen.

Fælles Mål: Eleverne arbejder med historiske scenarier og fortællinger. Gennem udstillingen ”Savn & brand” og fordybelse i kildematerialet får eleverne eksempler på, hvordan museet bruger den historiske fortælling professionelt. Med den baggrundsviden bliver de klædt på til at skabe deres egen historiske storytelling.
Klassetrin: 4.-6. klasse
Fag: Historie, dansk
Varighed: 2,5 timer (1 lektions efterbearbejdning på skolen anbefales)
Pris: 850 kr. inkl. undervisningsmateriale, 1 klassesæt

Kontakt

Arresten, museumsinspektør Mette Broch Jacobsen

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.