Om museet

Mission og vision

Vision
Øhavsmuseet Faaborg vil udvikle sig til en markant institution, der lokalt samler og giver stolthed og samtidig er kendt nationalt og internationalt for spændende forskning samt nyskabende, let tilgængelig og synlig vidensformidling, der årligt gør en forskel for mange mennesker i udstillinger, på ture og digitalt.

Mission
Øhavsmuseet Faaborg sikrer kulturarven i sit ansvarsområde, skaber ny viden, formidling og læring og inspirerer samfundet og medborgerne til at se kulturarv og historisk indsigt som en ressource. Museet fokuserer særligt på istidslandskabets dannelse og landskabets kulturhistorie inklusive de mange levn, monumenter og bygningsmiljøer, samt kulturarven knyttet til købstadshistorie og byens rets- og afstraffelseshistorie med afsæt i Faaborgs velbevarede historiske bymiljø og byens ting- og arresthus.

Øhavsmuseets fokus

Øhavsmuseet Faaborg er et kulturhistorisk museum, der har til opgave at udforske og formidle vores fælles historie med afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Omdrejningspunktet for et museum er viden, samlingerne i form af de ægte fund og spor ude i det fri fra historien og så for det tredje formidlingen i form af udstillinger, ture, undervisning og meget mere.

På Øhavsmuseet Faaborg er byhistorie, rets- og afstraffelseshistorie samt landskabets dannelse og kulturhistorie emnet for forskning, der giver ny viden, for arbejdet med samlingerne og for formidling og undervisning. I relation til byhistorie har vi det privilegium, at Danmarks ældste lokalarkiv, Faaborg byhistoriske Arkiv fra 1937, er en del af museet.

Bestyrelse

Øhavsmuseet Faaborg er en selvejende institution med bestyrelsen som øverste myndighed.
Bestyrelsen består af 5 personer med stemmeret, 2 associerede medlemmer samt en personalerepræsentant. Museets leder er sekretær. Faaborg-Midtfyn Kommune udpeger 2 medlemmer, Rektor for Syddansk Universitet udpeger 1 medlem, og den samlede bestyrelse udpeger 2 pladser samt de to associerede medlemmer.

Jakob Holm er formand (udpeget af bestyrelsen)
Kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Merete Mikkelsen (A) er næstformand (udpeget af Faaborg-Midtfyn Kommune)
Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hillers (B) (udpeget af Faaborg-Midtfyn Kommune)
Professor Johannes Nørregaard Frandsen (udpeget af rektor for SDU)
Forhenværende museumsinspektør Torben Melander (udpeget af bestyrelsen)
Lektor Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet (associeret)
Direktør Claus Eskildsen, KAMI stål (associeret)
Museumsinspektør Poul Baltzer Heide er medarbejderrepræsentant.