Udskoling

Når ting kan tale

Drømmer du som lærer om, at arbejdet med kilder kan bredes ud til mere end tekst og billeder? I forløbet “Når ting kan tale” lader vi eleverne arbejde med en meget stor kilde – nemlig en kirkeruin. I fællesskab vil vi prøve at fravriste kirken dens viden om fortiden, mens vi taler om, hvordan andre genstande også kan afsløre ting om vores historie.

Vi skal udforske Finstrup Kirke, tæt på Faaborg, og i første del af forløbet skal eleverne i grupper udfærdige målfaste tegninger af ruinen. På baggrund af tegningerne taler vi blandt andet om, hvorfor dele af kirken er opført efter det gyldne snit. Nogle elever vil også nå frem til at kunne regne ud, hvor meget de tykke mure har vejet tilsammen, og dermed hvilken enorm opgave det har været at bygge kirken.

I anden del af forløbet tager vi fat på den mere sanselige oplevelse af kirkerummet. Her samtaler vi om, hvordan rummet har været anvendt gennem tiden og slutter af med at tænde røgelse, synge og bede. Her får vi gang i hele kroppen.

Eleverne får udleveret arbejdshæfter med korte tekster og plads til at notere deres observationer og målinger. Hæftet skal hjælpe dem med at fastholde den viden, de får under udforskningen.

Fælles Mål: Eleverne kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier. Desuden vil de kunne reflektere over betydningen af kristne symboler, ritualer, musik og salmer.
Klassetrin: 7.-10. klasse
Fag: Historie, religion, matematik som redskabsfag
Varighed: 2,5 timer
Pris: 1.250 kr. inkl. undervisningsmateriale, 1 klassesæt

Kontakt

Forespørgsel eller booking af undervisningsforløb sendes til booking@ohavsmuseet.dk

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.