DEVICE - projektet

DEVICE

DEVICE (Deep Village Community based Exploration) er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Øhavsmuseet, hvor vi arbejder med de middelalderlige landsbyers rumlige dynamik i forlængelse af eksempelvis Den sorte Død. I projektet kombineres en række studier af både kort og skriftlige kilder med små, målrettede udgravninger. Tilsammen danner disse et billede af landsbyens udvikling. Projektet er modelleret med det engelske projekt CORS som forbillede.

Projektet gennemføres fra Aarhus Universitet i løbet af 2019 og 2020 som et projektkursus for arkæologistuderende, og fokusområderne er landsbyerne Haagerup og Brænde Lydinge. I 2020 laves feltarbejde fra juni måned. Det er lektor Mette Svart Kristiansen og museumsinspektør Poul Baltzer Heide, der leder projektet fra henholdsvis universitet og museum. De første resultater publiceres i slutningen af 2020.

Kontakt

Forskningsansvarlig for Øhavmuseet Faaborg, museumsinspektør Poul Baltzer Heide.

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.