Projekt DEVICE

Øhavsmuseet Faaborg har to faglige arbejdsområder: landskabets dannelse og kulturhistorie samt byhistorie med særligt henblik på byens rets- og afstraffelseshistorie. Idet museets geografiske ansvarsområde er Faaborg-Midtfyn Kommune, tager forskningen også afsæt i det område, men er ikke begrænset hertil. Museet sigter mod i videst muligt omfang at inddrage resultaterne fra det antikvariske arbejde i forskningen.

De to forskningsområder er valgt ud fra to strategiske hensyn. For det første har museet i sin arbejdsmark gunstige forudsætninger for at indhente empiri til ny forskning, og museet har udstillingssteder og platforme i øvrigt til at omsætte ny viden til ny formidling. For det andet vurderer museet, at det er formålstjenligt med yderligere forskning inden for de to felter.
Museets forskningsprojekter tilstræber at være tværvidenskabelige og udføres af museets videnskabelige personale, gerne i samarbejde med eksterne partnere. Resultaterne af museets forskning publiceres gennem anerkendte, videnskabelige kanaler såvel som i populærvidenskabelig form.

Museet stiller sig som udgangspunkt altid til rådighed for studiepraktikanter, specialestuderende o.l. i forhold til kortere eller længere forløb.

 

Menneske og landskab

Øhavsmuseet Faaborg forsker i landskabets dannelse og kulturhistorie med udgangspunkt i det danske landskab, men med udblik til resten af verden. Museets landskabsforskning tager afsæt i et landskabsbegreb, der sidestiller det fysiske landskab med menneskets iboende forståelse af dets omgivelser. Det giver plads til, at flere forskellige discipliner kan mødes i de projekter, vi initierer og deltager i. Dette forhold afspejles derfor også i de samarbejdspartnere, vi har på området, der omfatter såvel universiteter som museer fra ind- og udland.

Som ramme for landskabsforskningen opererer vi med to fokusområder: søhøjlandet omkring Arreskov sø og øhavet med tilgrænsende kyster, inklusive små og store øer. Disse to landskaber repræsenterer de landskabelige hovedkomponenter i museets ansvarsområde samt størstedelen af de kulturlandskabsformer, der forekommer i Danmark og de omkringliggende egne.

 

Publicering

Følg vores forskere på www.academia.edu
Mag.art, museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg
Cand.it, museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen
Cand.mag, museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen
Ph.d., museumsinspektør Poul Baltzer Heide 1 eller 2

Kontakt

Forskningsansvarlig for Øhavmuseet Faaborg, museumsinspektør Poul Baltzer Heide.

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.