Øhavsmuseets direktør beder gæster om at drømme:
Kom med DIN drøm for et udvidet museum

Drømme bliver gerne større af at blive delt – og på Øhavsmuseet drømmes der stort denne sommer. Museets direktør Peter Thor Andersen opfordrer derfor turister, borgere, politikere, organisationer og virksomheder til at drømme med og drømme stort.

 

Et Drømmetræ midt i museet

Øhavsmuseet lancerer nemlig noget, de kalder et ”Drømmetræ”. Drømmetræet er placeret midt i det nuværende museum på Havnegade i Faaborg. Håbet er, at Drømmetræet i sommerferien vil fyldes med små sedler, hvor gæsterne har skrevet deres drømme og ideer for det kommende museum.

Museumsdirektør Peter Thor Andersen forklarer:

”Vi håber at få så mange ideer fra vores gæster som muligt. Vi vil rigtig gerne blive klogere på, hvad det er, folk drømmer om, når vi skal udbygge museet. Hvad er det, vi skal sætte spot på, så de har lyst til at besøge os og komme igen? Er det Fyns fedeste legeplads med fokus på istiden? Skal der være talks, stillezoner, yogapauser eller rappelling? Skal det være udstillinger om vikinger, broderier på Lyø eller noget helt tredje? Alle ideer er velkomne, og jeg glæder mig utrolig meget til at dykke ned i dem, når vi er på den anden side af sommerferien.”

 

”På Øhavsmuseet er vi optaget af, at vi som institution har et stort ansvar i forhold til at lave et museum, der skaber værdi for det samfund, vi er en del af. I dag er Øhavsmuseet Danmarks eneste museum for både indre og ydre landskaber. Det er forbindelsen mellem den ydre verden i form af naturen og de fysiske omgivelser – og så den indre verden med menneskers forestillinger, identiteter og drømme, set på tværs af kulturhistorien. Vi tror på, at museet på den vis kan bidrage til svar på nogle af de spørgsmål, der fylder meget i vores tid. Mere lavpraktisk handler det også om at etablere flere udstillingsrum, skabe mere rum til fællesskaber, herunder skoleklasser og gruppebesøg – og i det hele taget sikre et oplevelsescenter, som kan tiltrække gæster hele året rundt. Målet er et årligt besøgstal på 70.000 og en fordobling af udstillingsarealet,

fortæller museumsdirektøren.

 

Arkitektkonkurrence går i luften medio august

På den anden side af sommerferien skydes arkitektkonkurrencen i gang. Det sker i tæt samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS, der er valgt som konkurrencerådgiver. Håbet er, at museet inden årets udgang har valgt det arkitektfirma, som skal tegne den endelige udbygning. Sideløbende er der fuldt fokus på at udvikle de udstillinger, der skal fylde huset, når dørene åbnes for første gang. En dato for åbningsdagen er af gode grunde ikke fastlagt endnu, men det er ambitionen, at byggeriet går i gang i løbet af 2024.

 

Arealer til udvidelsen er endeligt sikret  

Udvidelsen af museet foregår i tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, der i disse år arbejder med en omdannelse af hele det havneområde, hvor det tidligere Tulip-slagteri lå. Det er derfor et stort ønske, at udbygningen af museet er tænkt sammen med hele den forvandling, som havneområdet står foran. Her kommer et konkurrencefelt for museet, der dækker 2.900 m2, hvoraf de 1.400 m2 er byggefelt, mens de 1.500 m2 dækker over en bearbejdning af udearealer til bl.a. legeplads og andre udendørsfaciliteter.

 

Send mail til Drømmetræet

Kommer du ikke lige forbi museets Drømmetræ, er du mere end velkommen til at sende dine drømme, tanker og idéer til det kommende museum på mail: fremtid@ohavsmuseet.dk

Du kan læse mere om Øhavsmuseets udvidelsesplanerne her