Øhavsmuseet ønsker at skabe et oplevelsescenter med 70.000 gæster årligt, og derfor tager museet nu første skridt til en udvidelse, hvor udstillingsarealet fordobles i forhold til den nuværende størrelse. Helt konkret er Øhavsmuseet nu så langt, at ingeniørfirmaet Niras er valgt som konkurrencerådgiver med det formål at museet kan afvikle en arkitektkonkurrence inden årets udgang. Det er nemlig ambitionen at et egentligt byggeri igangsættes i 2024.

Midler til opstart er sikret

Budgettet for tilbygningen bliver på 24 millioner kroner. Museumsdirektør, Peter Thor Andersen, forklarer:

”En del af opdraget til arkitekter bliver formentlig at få tegnet et projekt, der er skalerbart – altså et projekt, der rummer mulighed for at kunne udvides yderligere, når økonomien hertil er sikret.

Indhold skal på plads – med mennesket i fokus

Museet arbejder bag kulisserne på højtryk med at sikre det helt rette indhold til det nye museum. Hertil siger Peter Thor Andersen: ”Der skal søges fondsmidler til at realisere denne del, men vi er fortrøstningsfulde. Set fra den helt store helikopter er det museets ambition at skabe et oplevelsescenter, hvor gæster bringes tættere på naturen, fordi det er her mennesker kan finde deres rødder, finde sig selv, og opdage, at de er del af noget større, hvor alt er forbundet. Vi tror på, at vi på den vis kan hjælpe mennesker på svar, der fylder meget i vores tid.”

”Mere lavpraktisk handler det også om at skabe flere udstillingsrum, skabe mere rum til fællesskaber, skoleklasser og gruppebesøg, og i det hele taget sikre et oplevelsescenter, som kan tiltrække flere gæster året rundt, slutter museumsdirektøren.”

Se mere om Øhavsmuseets ambitioner her.