Borgere i området ved Brahetrolleborg og Krarup nær Faaborg vil sikkert undre sig over, hvorfor kirkeklokkerne ringer løbende både tirsdag og onsdag i denne uge. Sagen er at lyden fra klokkerne er med i et forskningsprojekt, der sætter fokus på, hvad det har betydet for et samfund, når lyden af klokkerne forsvandt.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Øhavsmuseet.

”Fortidens internet” forsvandt

Museumsinspektør, ph.d. Poul Baltzer Heide fra Øhavsmuseet fortæller:

”Vi vil kortlægge hvor langt ud i landskabet lyden af kirkeklokkerne rækker, og derfor vil vi både tirsdag og onsdag måle, hvor langt væk lyden kan høres. Det lyder formodentligt ganske sært for de fleste, men sagen er den, at da reformationen rullede hen over landet i første halvdel af 1500-tallet, blev der nedlagt hundredvis af kirker over hele landet, og derved forsvandt lyden fra klokkerne fra mange små samfund – måske. Forskningsprojektet her går ud på at belyse, hvad konsekvenserne var af, at nogle grupper pludselig var udenfor det daglige fællesskab. Hvad har det betydet for deres identitet? Klokkerne var både et varslingssystem, men endnu vigtigere en daglig forbindelseslinje mellem landsbyens centrum, kirken, og landsbyboerne. Sat på spidsen må det have være som, hvis en landsby i dag blev afskåret fra internettet.”

 

Lyd var magtstruktur

I slutningen af 1500-tallet bliver flere sogne nedlagt rundt om i Danmark. Kirkerne blev revet ned og bønderne kom til at høre under herregårdens kirke. Ud over herregårdenes økonomiske incitament for at spare på udgifter til vedligehold og underhold af de mange små sognekirker, så kan man også se det som udmøntning af en ny magtstruktur efter reformationen.

I international forskning er der i disse år et stigende fokus på de såkaldte ”auditive analyser”, men tilgangen er stadig ikke udbredt i kulturhistoriske studier i Danmark, og rekonstruktionen af klokke-lyden vil her være et pionerstudie.

Er du nysgerrig, så kom endelig ud og lyt med!

 

Spørgsmål

Museumsinspektør, ph.d. Poul Baltzer Heide, Øhavsmuseet pbh@ohavsmuseet.dk og 20752933.

Lektor Mette Svart Kristiansen, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, markmsk@cas.au.dk