Fyn har et kæmpe potentiale i relation til at skabe oplevelser i den fynske natur, da dette kan blive en unik styrkeposition for Fyn i relation til at sikre gode liv for borgere samt at styrke bosætning og turisme.

Den 26. januar 2022 afholdt Kulturregion Fyn og Øhavsmuseet et inspirations- netværksarrangement, hvor såvel kultur- som naturaktører drøftede potentialer ved at koble kultur og natur. Det kom der mange gode og frugtbare ideer ud af, ligesom der blev efterlyst et større behov for sparring aktørerne i mellem.

Nu ser et nyt netværk dagens lys, og håbet er at udfylde behovet for aktører, der arbejder med formidling og oplevelser indenfor kultur – og naturområdet. De skal via netværket helt lavpraktisk finde samarbejdspartnere og på den mere strategiske side opleve et kompetenceløft.

Igennem tre årlige møder sættes blus under udviklingen. Ambitionen er vha.  oplæg og workshops at adressere de udfordringer deltagerne oplever, og at styrke netværket mellem de fynske aktører på området. Deltagerne er med til at bestemme, hvilke temaer der skal tages op på netværksmøderne, og koordinatorerne sammensætter løbende programmet, så aktuelle spørgsmål og muligheder kommer i fokus.

Netværket drives af Kulturregion Fyn og Øhavsmuseet, og er støttet af Kulturregion Fyn og Nordea-fonden.

 

Skuespilchef fra Det kgl. Teater åbner ballet

Netværket mødes første gang den 23. juni.

Denne dag kan deltagerne lytte til skuespilchef Morten Kirkskov fra Det Kgl. Teater, der fortæller om de kunstneriske og praktiske overvejelser, der opstår i forbindelse med at de under nogle produktioner skifter de skrå brædder ud med bakker og fuglekvidder. Udover Mortens inspirationsoplæg, bliver der givet en introduktion til netværket.

I efteråret kan netværket glæde sig til møde læge og journalist Peter Qvortrup, der sætter ord på naturens betydning for os mennesker.

Formand for Kulturregion Fyn Anne Møllegård Mortesen sætter ord på netværket:

”Kulturregion Fyn er sat i verden for at udvikle nye kulturinitiativer og samarbejder på Fyn og øerne. Og behovet for at samle aktører med viden om kultur og naturaktiviteter er stor, hvis vi skal udvikle flere nye kultur og naturinitiativer i kulturregionen, som er vores mål i kulturaftalen 2021-24. Jeg ser derfor frem til, at vi, i samarbejde med Øhavsmuseet, skal etablere et nyt kultur- og naturnetværk. Som en toneangivende kultur- og naturinstitution på Fyn er Øhavsmuseet den perfekte aktør til at facilitere netværksmøderne, og til forhåbentlig at drive netværket videre, når kulturaftalen slutter i 2024.”

 

Øhavsmuseet er ”hands on” 

Museumsinspektør Poul Baltzer Heide fra Øhavsmuseet er koordinator for netværket:

”På Øhavsmuseet er vi meget beærede over, at Kulturregion Fyn har peget på os som facilitator for netværket. På museet har vi ganske stor erfaring med at skabe natur – og kulturoplevelser i det fri, men vi har ofte selv manglet et bredt netværk at trække på både i relation til udvikling og også i fasen med afvikling. Da Kulturregion Fyn skitserede ideen om et netværk, sprang vi derfor til med det samme”.

 

Tilmeldingen er åben

Poul Baltzer Heide forklarer yderligere:

”Netværket er for dig, der enten har erfaring i feltet med at arbejde med kultur eller natur – eller som ønsker at få det. Det er gratis at deltage i netværket, da dette er er støttet af Kulturregion Fyn og Nordea-fonden. Ved hvert arrangement vil der være tid til inspirerende oplæg, og tid til netværk. Her vil være en let forplejning, og netværket vil mødes rundt om på Fyn – alt efter, hvilket tema dagen har. Overvejer du, om dette kan være noget for dig, så tilmeld dig online-mødet 23. juni, og bliv klogere”.

Se mere og tilmeld dig netværket på Kultur i Natur – Øhavsmuseet (ohavsmuseet.dk)

 

Spørgsmål

Poul Baltzer Heide Øhavsmuseet: pbh@ohavsmuseet.dk // 20752933

Maria Kirk Østergaard: mako@odense.dk // 23 99 49 01