Naturen skaber grobund for samarbejde mellem sundhedsvæsen og kulturinstitution

De gode erfaringer med at bruge naturoplevelser i opvågningen efter operation på Odense Universitetshospital bliver nu en del af den kommende særudstilling på Øhavsmuseet i Faaborg ’Mærk dig selv’, som sætter fokus på vores relation til naturen.

Siden 2019 har opvågningsafsnittet COPA på Odense Universitetshospital (OUH) anvendt naturoplevelser hos patienter, der vågner efter bedøvelse. Det sker i form af beroligende audiovisuel oplevelse, hvor billeder og beroligende musik med brusende elve, sneklædte bjergtinder og grønne enge forenes. Præcist det faktum, at vi mennesker får en mere behagelig opvågning via naturpåvirkninger, bliver nu en del af særudstillingen på Øhavsmuseet.

Naturoplevelserne stimulerer vores sanser og skaber en beroligende stemning. Det bidrager til at minimere den uro og angst, som kan opstå i forbindelse med opvågningen. Erfaringerne fra OUH har vist, at naturen har en meget positiv indvirkning på os som mennesker og giver rigtig gode resultater i form af roligere opvågningsforløb hos patienterne og samtidig medvirker det også til en positiv indvirkning på personalet.

Afdelingssygeplejerske Britt Darley fortæller:

”Når vi spørger patienterne så oplever 98 % interventionen som beroligende og afslappede samt ønsker at få tilbuddet igen, hvis de skulle opereres en anden gang. Både patienterne og personalet oplever, at interventionen har en adspredende og afledende effekt, idet den distraherer fra både stilhed og støj samt afleder fra svære og negative tanker. Resultaterne af vores undersøgelser viser endvidere, at risikovurdering, der medfører moderat til høj risiko for udadreagerende adfærd, er faldet fra 3,5 % til 0,5 %. Dette giver os en forventning om, at interventionen på sigt vil kunne reducere antallet af utilsigtede hændelser relateret til udadreagerende patienter samt optimere arbejdsmiljøet for plejepersonalet på opvågningsafsnittet.”

Naturen er også et kulturelement

Danskerne er under COVID-19 valfartet ud i naturen og gjort brug af den åbenhed og de mange muligheder, som naturen byder på. For mange har det været en oplevelse af at genopdage naturens mange facetter og anvendelsesmuligheder.

Netop viden om naturen, og hvordan vi som mennesker gennem alle tider har brugt naturen, samt hvordan den har påvirket os bliver nu rammen for en særudstilling på Øhavsmuseet i Faaborg som åbner i juni 2021. Her kommer der fokus på fem naturelementer, som giver gæsterne mulighed for at opleve de forskellige påvirkninger og dermed, hvordan responsen på elementerne kan være forskellig.

Det har samtidig skabt grobund for at etablere et samarbejde mellem kulturlivet og sundhedsvæsenet – mellem Øhavsmuseet og OUH. Samarbejdet betyder, at de naturoplevelser som OUH anvender i dagligdagen bliver en del af Øhavsmuseets udstilling, så gæsterne kan se og opleve, hvordan anvendelsen kan integreres i forbindelse med indlæggelser på hospitaler.

Dermed bidrager udviklingen i sundhedsvæsenet med værdifuld indsigt i en kulturel fordybelse. Med udstillingen er det håbet at inspirere gæsterne til en større forståelse af naturen til alle tider har påvirket os mennesker – og måske gennem opsamling af viden at kunne inspirere sundhedsvæsenet til nye muligheder omkring brugen af naturoplevelser.

Museumsinspektør Mette B. Jacobsen fra Øhavsmuseet forklarer:

”På Øhavsmuseet er det ambitionen at fortælle, hvorfor naturen er vigtig for os mennesker. Gennem udstillingen lader vi gæster mærke naturens påvirkning på egen krop. Det betyder reelt, at hvor OUH bruger naturen i forbindelse med helbredelse, så er Øhavsmuseets ærinde at vise, hvordan naturen gennem alle tider har påvirket os mennesker positivt, uden at det kræver andet end, at vi opholder os i den. Hvis vi lykkes med et budskab om, at det er både spændende og godt for os, at opholde os i naturen, så håber vi, at vores gæster inspireres til at bruge naturen mere, og at de på den vis vil kunne forebygge sygdomme som fx stress. At vi via OUH kan styrke vores viden og indsigt, er en utrolig styrke – og vi håber, at dette er første af flere projekter, hvor kultur og sundhedsvæsen styrker hinanden.” 

 

Naturoplevelser måske også på det nye OUH

De gode erfaringer med brugen af stemningsskabende videoer og lyd af naturen ved opvågning efter bedøvelse, skaber ringe i vandet. De beroligende audiovisuelle oplevelser med billeder fra naturen og beroligende musik er således også afprøvet i forbindelse med operationer på Fremtidens Operationsstue. En operationsstue der er lavet som en 1:1 kopi af de kommende fremtidige operationsstuer på det nye OUH. Den er dog bygget på nuværende Odense Universitetshospital, som pilotprojekt for at gennemteste konceptet allerede nu. Mange patienter opereres i lokalbedøvelse og er derfor vågne under indgrebet. Her fungerer naturbillederne og lyd, som beroligende og positiv afledning i et ellers højteknologiske miljø. Konceptet overvejes til kommende operationsstuer på det nye OUH, der forventes at stå færdigt til overdragelse i 2023.

 

Fakta

  • Trygfonden har støttet OUH med midler til at afprøve naturoplevelser efter opvågning.
  • Naturoplevelserne med video og lyd er produceret af MusiCure, www.musicure.dk
  • Udstillingen ’Mærk dig selv’ på Øhavsmuseet åbner den 18. juni 2021. Udstillingen er støtte af Nordea-Fonden og Kulturministeriet.

 

Yderligere oplysninger

Foto

Billede fra OUH med Afdelingssygeplejerske Britt Darley og Museumsinspektør Mette B. Jacobsen. Kreditering: Ard Jongsma