I år markeres, at det er 100års jubilæet for ”Genforeningen”. I 1920 blev Sønderjylland som bekendt genforenet med resten af Danmark efter at have hørt til Tyskland siden nederlaget i krigen i 1864. For at markere dette, så udgiver arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg-Midtfyn Kommune med en bog, hvor fortællinger om, hvordan krigen i 1864 og Genforeningen påvirkede livet i de helt nære lokalområder.

Soldat blev skudt i hovedet og overlevede

Når man tænker på Genforeningen, tænker man ofte på Sønderjylland, men krigen i 1864 påvirkede naturligvis hele landet, da soldaterne, der kæmpede i krigen, var helt almindelige værnepligtige. I bogen finder du flere artikler om lokale veteraner. Blandt andet kan du læse om Jeppe fra Horne, som blev skudt i hovedet – og overlevede.

Ægtepar sneg sig til at overvære afstemning

Afstemningerne om det nationale tilhørsforhold blev fulgt med stor opmærksomhed også på Fyn. Du kan læse, hvordan Margrethe og Hans Peder fra Ringe-egnen sneg sig til at opleve afstemningen i zone 2. Hvis man stammede fra Sønderjylland, måtte man stemme, også selvom man var flyttet eller ”deporteret” ud af området, og derfor kom sønderjyder fra hele landet gennem Faaborg og andre havnebyer for at rejse til afstemning.

Nyt lokalhistorisk fællesskab på tværs

Bogen er blevet til i samarbejde mellem de 21 arkiver og folkemindesamlinger i hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Mange frivillige arbejder utrætteligt for at bevare den lokale kulturarv, og det er derfor med stor glæde, at det på tværs af alle arkiver er lykkedes at skabe denne bog.

Arkivleder ved Ringe Lokalhistoriske Arkiv, Kirsten Hansen, udtaler:
“Arkivet i Ringe har afleveret to artikler, som sammen med andres artikler er blevet til en hel bog. Når vi arbejder sammen, skaber vi noget, som er større. Mange bække små gør som bekendt en stor å.”

Museumsinspektør på Øhavsmuseet og arkivleder på Faaborg byhistoriske arkiv Tissel Lund-Jakobsen støtter op: ”Det har et sjovt og relevant arbejde at samle de helt lokale fortællinger om Genforeningen, og jeg håber at denne bog, kan blive den første i en række, hvor forskellige temaer bliver beskrevet i det helt nære og lokale perspektiv, og med fokus på hvordan de store strømninger rammer helt lokalt.”

Bogens sælges lokalt

Bogen koster 95kr.
Bogen kan købes hos flere lokalhistoriske arkiver: Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sognes Lokalhistoriske Arkiv, Horne Lands Folkemindesamling, Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Ringe Lokalhistoriske Arkiv, Sdr. Nærå og Årslev Sognes Lokalhistoriske Arkiv, Faaborg Byhistoriske Arkiv, Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, Aastrup Folkemindesamling, Allested-Vejle Lokalhistoriske Arkiv, Nr. Broby Lokalhistoriske Arkiv, Sdr. Broby Lokalhistoriske Arkiv og Vester Hæsinge-Sandholt Lyndelse Lokalhistoriske Arkiv.
Derudover sælges bogen via Bog&Idé i Faaborg og Bog&Idé i Ringe.

Udgivelsen er støttet af Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke.

Foto: Forsideillustration fra bogen ”Genforeningen set fra Fyn”.