Få ting er, som de plejer. Årsskriftet Stavn, kan du regne med

D. 12. november udkommer Stavn, årsskriftet for arkiver og folkemindesamlinger på Faaborg-egnen.

”I et år med en tremåneders lang nedlukning af arkiver pga covid-situationen, så er det med særlig stolthed, at vi udgiver Stavn,” siger arkivleder i Faaborg og museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen.

 

Fra elefanter til militærhistorie

Årets Stavn indeholder 12 artikler, som tager os vidt omkring både i tid og emner. Vi starter med fortællingen om en elefant i Strandgade i Faaborg og slutter med et portræt af den tidligere borgmester og modstandsmand Alf Toftager. Med udgangspunkt i Svanninge foldes militærvæsnets historie i næsten 1000 år ud, og vi kommer en tur omkring afstemningen forud for genforeningen med Sønderjylland i 1920. Vi kommer også helt tæt på en soldat, som deltog i Treårskrigen (1848-1851) gennem hans breve til hjemmet.

Mange på egnen kender maleren Harald Madsen og dette års Stavn indeholder et portræt af denne meget produktive og finurlige maler. Vi har også et portræt af ”Thorkild Smed” fra Horne. I den mere dramatiske afdeling er fortællinger om en brand i Diernæs og et skibsforlis i Norge. Der er også personlige erindringer, både om at være en feriebarn fra København og barndomserindringer fra Hellemosen i Korinth. Helt aktuelt er fortællingen om det nyligt nedrevne Aastrup Mejeri.

Hvad enten man er ny på egnen eller har dybe rødder her, kan man få nye perspektiver på området ved at læse årets Stavn.

 

Her køber du STAVN

Stavn kan købes på dit lokale arkiv eller hos Bog&Idé, Østergade 36, 5600 Faaborg (Alstrøms).
Prisen er 95 kr. God fornøjelse!