Fra den 2.-19. juni vil studerende fra Aarhus Universitet grave i Hågerups baghaver. Når de studerende går i gang med arbejdet, er de på jagt efter middelalderens Hågerup. Formålet med udgravningen i de mange baghaver er bl.a. at undersøge, hvordan landsbyen har forandret sig gennem historien.

Projektet blev startet i 2019, og i år fortsættes arbejdet af et nyt hold studerende. Projektet er spredt ud over Hågerup, og der graves flere små̊ huller på 1×1 meter i haverne. Dermed er udgravningen anderledes end det, de arkæologistuderende tidligere har prøvet kræfter med. Projektet undersøger, hvordan landsbyen Hågerups udstrækning og placering har forandret sig gennem tiden og dermed indirekte hvordan indbyggertallet er gået op og ned. På den måde kan arkæologerne få ny viden om historiske begivenheders betydning for det lokale samfund og gennem arkæologien fortælle den store historie igennem små stykker keramik. Arkæologerne ved eksempelvis, at begivenheder som Den Sorte Død har påvirket befolkningstallet betydeligt, og det er blandt andet dette, som man gerne vil undersøge i Hågerup. Læs mere om projektet

Samarbejde mellem Århus Universitet og Øhavsmuseet

Projektet udføres som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Øhavsmuseet. Hvis du allerede nu er interesseret i at vide mere om udgravningen, kan du se mere om projektet på https://www.ohavsmuseet.dk/forskning/projekt-device/ eller udgravningens Facebook, hvor der er billeder og information fra udgravningen på Facebooksiden: Udgravningen i Haagerup.

Kontakt

Øhavsmuseet – Museumsinspektør, phd Poul Baltzer Heide: pbh@ohavsmuseet.dk eller 22 91 35 75.