På Øhavsmuseet FAABORG tiltræder Tissel Lund-Jacobsen fast stilling som museumsinspektør og overordnet arkivleder per 1. januar 2020. Tissel er tilbudt stillingen af et enigt ansættelsesudvalg efter en ansættelsesproces, hvor et felt på hele 51 kandidater havde søgt stillingen. Stillingen består af tre hovedopgaver: For det første forskning indenfor landskabshistorie, der er museets hovedsatsning. For det andet rådgivning af Faaborg-Midtfyn Kommune og private i forhold til at se kulturarven som en ressource. For det tredje overordnet ledelse af Faaborg Byhistoriske Arkiv, der er en del af museet, samt at styrke fællesskabet mellem dette arkiv og kommunens øvrige 20 arkiver. Det sker med det formål at sikre vidensdeling og fælles projekter.
Tissel har været projektansat i tre år, hvor hun har vikarieret i opgaver knyttet til rådgivning og ledelse af arkivet, og derudover formidlet landskabshistorie. Hun har i den periode vist rigtig gode evner indenfor alle dele af stillingen