Den Kulturelle Rygsæk – Finstrup Kirke

Det er ikke hver dag, at man ser unge opsøge fortidsminder i naturen, men dette efterår har der ofte været mange nysgerrige unge ved Finstrup Kirkeruin, lidt udenfor Faaborg, i forbindelse med Den kulturelle rygsæk. Bevæbnet med målebånd, røgelse og opgavehæfter har over 700 elever fra Faaborg-Midtfyn Kommunes 7.-9. klasser deltaget i undervisningsforløbet ”Kulturarv – Kan man måle hellighed?” i deres kulturfag.

Ambitionen med undervisningen er at hjælpe de unge med at kunne afkode den del af vores fælles kulturarv, som de kan se med det blotte øje. Ofte er bl.a. historieundervisningen bundet op på bøger og billeder. Her står de derimod overfor et levn fra fortiden. Når de står ved Finstrup Kirkeruin, mærker de historiens vingesus på en helt anden måde, og det åbner både for indsigt i, hvordan kirker helt regulært er opbygget, men også for en forståelse af, hvor vigtig troen har været for de mennesker, der dengang rejste langt for at besøge valfartskirken.

Forløbet er del af Faaborg-Midtfyn Kommunes satsning Den kulturelle rygsæk. Hasse Winther, som er projektleder for Den kulturelle rygsæk, siger om forløbet: “Når eleverne går til prøve i fagene historie, kristendomskundskab eller samfundsfag skal de svare på en problemstilling ved at bruge kildemateriale og udarbejde et produkt, der bidrager til at belyse problemstillingen. Det er også afsættet for undervisningsforløbet Kulturarv – kan man måle hellighed? Eleverne kan fx arbejde med, hvad der fik folk til at valfarte før i tiden, og hvad der kan få mennesker til at tage på valfart i 2019. De skal samle brugbart kildemateriale – bl.a. gennem arkæologiske undersøgelser og opmålinger ved Finstrup Kirkeruin – og arbejde med fremstilling af et kunstnerisk produkt, der ikke kun præsenteres for lærere og klassekammerater, men udstilles så alle interesserede kan blive klogere på, hvad undervisningsforløbet har budt på. Undervejs samarbejder lærere og elever med eksperter fra Øhavsmuseet FAABORG og en dygtig kunstner eller arkitekt”.

Hellige handlinger skaber refleksion

Museumsinspektør Mette Borch Jacobsen forklarer: ”Forløbet her har flere dimensioner. For det første ønsker vi at belyse overfor nutidens unge, der ofte ikke selv er religiøse, hvorfor det enkelte menneske vælger at tro. Helt lavpraktisk møder vi eleverne på kirkeruinen og tager imod dem, som var vi i middelalderen. De møder en mand fra dengang, der netop er ankommet til ruinen. Han er rejst langt for at få Guds hjælp til at helbrede sit syge barn og er fyldt med ærefrygt og beundring over kirken. Ved kirken finder han det hellige vand, som vil kunne helbrede det elskede barn. Med dette eksempel får eleverne et indblik i kirkens vigtighed for det enkelte menneske. Sammen med eleverne gennemfører vi nogle handlinger, inspireret af, hvad kirkegængere har mødt i sin tid.”

 

Hvad vejer en kirke?

Museumsinspektør Mette Borch Jacobsen fortsætter: Ud over de handlinger, mennesker foretager i kirken, så er det andet fokus med forløbet, at eleverne lærer hvordan der er særlige former og metoder i arbejdet med at opbygge en kirke, som går igen mange steder, og som er med til at skabe ideen om, at man er på et helligt sted. Det at bygge meget høje og massive bygningsværker ud fra en særlig geometri, giver eleverne et nyt syn på kirkebyggerier. Jeg har oplevet, at eleverne virkelig har gået meget op i at måle ruinen og lave tegninger af den. En af de opgaver, de har fået, har været at beregne, hvad en kirke har vejet. Og det er altid et sjovt øjeblik, når de får regnet sig frem til den samlede vægt. Erkendelsen af, at helt almindelige mennesker med hænderne har flyttet flere tusinde tons sten, tegl og mørtel for at bygge en valfartskirke, er vild! Det har virkelig haft stor betydning for dem at skabe dette kirkerum.”

Byg din problemstilling

Efter besøget ved ruinen bruger eleverne deres erfaringer i en workshop på deres egen skole. Her får de besøg af kunstner Maria Junghans eller arkitekt Roar Lerche, og sammen med dem skaber de deres egne produkter, hvor de bygger deres problemstilligner som modeller med pap og limpistol. De mange modeller udstilles efterfølgende på Polymeren, Stationsvej 69, 5792 Årslev.

Fernisering d. 15. november kl. 16-17.30, Åbningstider: 16 – 17. november kl. 10.00 – 13.00, 18 – 22. november kl. 15.00 – 17.30, 23 – 24. november kl. 10.00 – 13.00
Alle er velkomne.

Historien bag Finstrup Kirkeruin

Kirken stammer fra 1200-tallet og består, udover skibet, af to store kapeller og et tårn. Dele af kirken er udgravet, men bl.a. bunden af tårnet ligger urørt hen under joden. Kirken har været en katolsk valfartskirke, der er knyttet til en hellig kilde ved foden af bakken. Ved kilden kunne syge søge helbredelse (det var småt med sundhedsvæsen i middelalderen), og i kirken kunne de efterfølgende takke Gud for den forventede effekt, ligesom man her kunne give gaver i form af penge. I slutningen af middelalderen mistede kilden, og dermed kirken, sin betydning. Inden middelalderens slutning, i 1536, var kirken revet ned.

 

Kort om Den kulturelle rygsæk

  • Den kulturelle rygsæk skal sikre, at elever i folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever inspirerende møder med kunst og kultur.
  • Alle 11 forløb i Den kulturelle rygsæk er integreret i undervisningen og koblet til de fagspecifikke mål for fagene i skolen. Der er udviklet skræddersyede undervisningsmaterialer til hvert forløb.
  • Der sikres et tæt og målrettet samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner/kulturaktører og sørges for, at alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune – uanset deres baggrund – får mulighed for at tilegne sig kulturens sprog.
  • Se mere på https://rygsaek.fmk.dk/forside/