Det er i dag vedtaget, at et nyt besøgscenter for Geopark Det Sydfynske Øhav placeres i Faaborg og helt præcist bliver integreret i det kommende Øhavsmuseum på Faaborg Havn.
Det er en vigtig milepæl i arbejdet med at skabe et nyt museum, og så er det samtidig et skridt, der kan være med til at sikre, at Geopark Det Sydfynske Øhav kan tilføje sig certifikatet: UNESCO Global Geopark.

Beslutningen er resultat af dagens bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S, der varetager opgaven med at skabe Geoparken.

Port til Øhavet
Det har længe været et brændende ønske for Øhavsmuseet Faaborg – og for direktør Peter Thor Andersen, at blive udpeget som officielt besøgscenter for den kommende UNESCO Global Geopark.
Peter Thor Andersen udtaler:
”For os er dette en unik mulighed for at skabe en samlet indgang til Øhavet, hvilket vi i længere tid er gået efter. På det kommende museum er det ambitionen at bruge naturen, kulturen og psykologien til at gøre mennesket klogere på sig selv – og på, hvordan naturen omkring os, til alle tider, har påvirket os. I det lys, er integrationen af Geoparken et helt naturlig skridt. Vi ser frem til, i tæt samarbejde med Naturturisme, at skabe et fyrtårn, der får omverdenens fokus til at rette sig mod Øhavet og de utrolig mange unikke natur- og kulturoplevelser, området byder på.”

Åbningen af det nye besøgscenter forventes at ske i maj 2020, og det bliver derved den første af en række vigtige åbninger, der i løbet af 2020 manifesterer det nye museum på Faaborg havn.

Fællesskab og synergi kan skabe fremgang
Peter Thor Andersen fortsætter:
”Øhavsmuseet Faaborg er i den gunstige situation, at vi, via den enestående bevilling på Finansloven, har de afgørende midler til at sikre opbygningen af det nye museum, og med udsigten til at blive besøgscenter for Geoparken, får vi i fællesskab med Naturturisme sikret de ressourcer – faglige såvel som økonomiske, der sikrer, at vi kommer i mål. Skal vi skabe vækst i turismen her i området, er det vigtigt, at de sydfynske kommuner, Geopark Det Sydfynske Øhav, lokale aktører og bl.a. Destination Fyn samlet skaber en destination – så vi sikrer gennemslagskraft og udvikling”.

Torbjørn Tarp, sekretariatschef for Geopark Det Sydfynske Øhav uddyber:
”At vi i dag er nået så langt, at vi kan sikre aftale om geoparkcenter på Øhavsmuseet, er en utrolig vigtig milepæl i arbejdet for at opnå en UNESCO-certificering; både rent lavpraktisk og i bredere forstand. Vi ved, at repræsentanter fra UNESCO kommer til Sydfyn i sommeren 2020 for at vurdere, om vi kan tildeles UNESCO-certificeringen, og her skal et center være etableret. Udover dette så er det væsentligt, at ideen om en Geopark går fra at være en strategi til noget lokale og besøgende reelt kan se og opleve, og i den forstand er besøgscentret naturligvis vigtigt. I 2020 og i årene efter er det planen at etablere flere geoparkcentre og mindre udstillinger – såkaldte ”Geopark-corners” – andre steder på Sydfyn og i Øhavet i takt med, at der er skaffet finansiering.”

Nærmere info
Læs mere om Geopark Det Sydfynske Øhav

Læs mere om Øhavsmuseets ambition for et nyt museum: