Faaborg Byhistoriske Arkiv

Faaborg Byhistoriske Arkiv ligger i byens gamle Rådhus på Torvet. Bygningen rummer også Faaborg Arrest og Domhuset.

Torvet 19

Tlf. 20 75 29 56

email: byhistoriskarkiv@ohavsmuseet.dk

Arkivet har åbent onsdag kl 14.00-16.00 og torsdag kl. 14.00-17.00