Øhavsmuseet er et samlet museum for Det sydfynske Øhav og Sydfyn, der tilbyder indsigt i og oplevelser af områdets kulturarv og historie.

Museet løser derudover opgaver på regionalt, nationalt og internationalt plan med afsæt i bl.a. ansvar for og kompetence indenfor marinarkæologi, Den kolde Krig og konservering.

Aktivitetskalender og nyheder kan findes på Øhavsmuseets Facebookside

Om denne side

Museets webside blev i august 2014 hacket af ukendte gerningsmænd. Af sikkerhedsmæssige årsager blev den hidtidige side derfor lukket helt ned. Derfor denne nødtørftige webside. Den gamle webside vil ikke blive genoprettet på grund af opdelingen af museet. Der vil på et senere tidspunkt blive oprettet nye websider for de nye museer.